برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مجله پزشکي هسته اي ايران
 16 دوره 
عنوان نشریه:  مجله پزشکي هسته اي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی هسته ای
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشکي تهران
مدیرمسئول:  دکتر محسن ساغري
سردبیر:  دکتر محسن ساغري
:تارگاه  http://irjnm.tums.ac.ir/
رایانامه:  irjnm@irsnm.org
تلفن:  88633333-4 (021)
نمابر:  88026905 (021)
نشانی:  تهران، خيابان کارگر شمالي، بيمارستان دکتر شريعتي، کد پستي : 14114
کد ISSN:  1681-2824
نوع نشریه:  دو فصلنامه