نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه دانشکده ادبيات و علوم انساني (تهران)
 67 دوره 
عنوان نشریه:  دانشکده ادبيات و علوم انساني (تهران)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  دکتر منوچهر اكبري
سردبیر:  دكتر ابوالحسن امين مقدسي
:تارگاه  https://literature.ut.ac.ir/
تلفن:  66404141 (021)
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب، دانشگاه تهران، دانشکده ادبيات و علوم انساني، طبقه 4، دفتر انتشارات
کد ISSN:  1026-2288
نوع نشریه:  فصلنامه