مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله پزشكي كوثر
 16 دوره
عنوان نشريه:  مجله پزشكي كوثر
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم پزشکي بقيه اله (عج)
مديرمسئول:  دکتر سيدمسعود خاتمي
سردبير:  دكتر شعبان مهرورز
تارگاه:  www.kowsarmedj.ir
رایانامه:  kowsar@BMSU.AC.IR
تلفن:  88996659-60 (021)
نمابر:  88957948 (021)
صندوق پستي:  19945-546
نشانی:  تهران، خيابان دكتر فاطمي، خيابان پنجم، بن بست صانعي، پلاك 2، طبقه 4، موسسه دانش آفرند ژيستاژن
كد ISSN:  1028-7868
نوع نشريه:  فصلنامه