نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه علوم زمين
 94 دوره 
عنوان نشریه:  علوم زمين
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زمین شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
مدیرمسئول:  مهندس محمد تقي کره اي
سردبیر:  دکتر منوچهر قرشي
:تارگاه  http://www.gsjournal.ir/
رایانامه:  admin@gsjournal.ir
تلفن:  64592299 (021)
نمابر:  66070511 (021)
صندوق پستی:  13185-1494
نشانی:  تهران، ميدان آزادي، ابتداي جاده مخصوص کرج، ورودي فرودگاه، بلوار معراج، سازمان زمين شناسي کشور
کد ISSN:  1023-7429
نوع نشریه:  فصلنامه