مشخصات نشريه:  

دو ماهنامه دانشور پزشكي
 26 دوره
عنوان نشريه:  دانشور پزشكي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه شاهد
مديرمسئول:  دکتر احمد علي نوربالا
سردبير:  دکتر مهرداد روغني
تارگاه:  daneshvarmed.shahed.ir
رایانامه:  daneshvarmed@shahed.ac.ir
تلفن:  66419568 (021)
نمابر:  66468993 (021)
صندوق پستي:  14185-564
نشانی:  تهران، خيابان كارگر شمالي بين خيابان نصرت و فرصت، ساختمان مراكز تحقيقاتي، دانشگاه شاهد، طبقه سوم، پلاك 1471
كد ISSN:  1028-3188
نوع نشريه:  دو ماهنامه