نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو ماهنامه دانشور پزشكي
 134 دوره 
عنوان نشریه:  دانشور پزشكي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم پزشکی و سلامت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شاهد
مدیرمسئول:  دکتر احمد علي نوربالا
سردبیر:  دکتر مهرداد روغني
:تارگاه  http://daneshvarmed.shahed.ac.ir
رایانامه:  daneshvarmed@shahed.ac.ir
تلفن:  66419568 (021)
نمابر:  66468993 (021)
صندوق پستی:  14185-564
نشانی:  تهران، خيابان كارگر شمالي بين خيابان نصرت و فرصت، ساختمان مراكز تحقيقاتي، دانشگاه شاهد، طبقه سوم، پلاك 1471
کد ISSN:  2716-9723
نوع نشریه:  دو ماهنامه