نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تحقيقات جغرافيايي
 119 دوره 
عنوان نشریه:  تحقيقات جغرافيايي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  محمدحسين پاپلي يزدي
مدیرمسئول:  محمدحسين پاپلي يزدي
سردبیر:  دكتر فاطمه وثوق
:تارگاه  http://georesearch.ir/
رایانامه:  info@georesearch.ir
تلفن:  42-37640040 (051)
نمابر:  37640040 (051)
نشانی:  مشهد، بلوار سجاد، بين چهارراه بهار و ميلاد، پلاك 92، مقابل سازمان ملل
کد ISSN:  1019-7052
نوع نشریه:  فصلنامه