مشخصات نشريه:  

فصلنامه باروري و ناباروري (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY)
 13 دوره
عنوان نشريه:  باروري و ناباروري (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی-انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  پژوهشگاه فن آوري هاي نوين علوم زيستي جهاد دانشگاهي (ابن‌سينا)
مديرمسئول:  دکتر محمدمهدي آخوندي
سردبير:  دکتر محمدرضا صادقي
تارگاه:  www.jri.ir/fa
رایانامه:  journal@avicenna.ac.ir
تلفن:  22403100 (021)
نمابر:  22404145 (021)
صندوق پستي:  19615-1177
نشانی:  تهران، بزرگراه چمران، خيابان ولنجك، خيابان 18، انتهاي بن بست شبو، پلاك 2 و 3، پژوهشگاه فن آوريهاي نوين علوم زيستي جهاد دانشگاهي ابن سينا، دفتر مجله
كد ISSN:  2228-5482
نوع نشريه:  فصلنامه