برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو ماهنامه مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران
 111 دوره 
عنوان نشریه:  مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
نمایه بین المللی:  SCOPUS
صاحب امتیاز:  پژوهشكده غدد درون ريز و متابوليسم، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني شهيد بهشتي
مدیرمسئول:  دکتر فريدون عزيزي
سردبیر:  دکتر صالح زاهدي اصل
:تارگاه  http://ijem.sbmu.ac.ir/
رایانامه:  info@ijem.org
تلفن:  22432500 (021)
نمابر:  22418942 (021)
صندوق پستی:  19395-4763
نشانی:  تهران، اوين، بيمارستان طالقاني، طبقه دوم، مرکز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم ايران
کد ISSN:  1683-4844
نوع نشریه:  دو ماهنامه