نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه شيمي و مهندسي شيمي ايران (فارسي)
 71 دوره 
عنوان نشریه:  شيمي و مهندسي شيمي ايران (فارسي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  شیمی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشكده توسعه صنايع شيميايي ايران، جهاددانشگاهی
مدیرمسئول:  ميرعلي اصغر زينالي دانالو
سردبیر:  جعفر توفيقي داريان
:تارگاه  https://www.ijcce.ac.ir/
رایانامه:  IJCCEJOURNAL@GMAIL.COM
تلفن:  34764048-9 (026)
نمابر:  34764048-9 (026)
صندوق پستی:  13145-1494
نشانی:  پژوهشكده توسعه صنايع شيميايي ايران، مرکز جهاددانشگاهی، تهران، ایران
کد ISSN:  1021-9986
نوع نشریه:  فصلنامه