مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران)
 28 دوره
عنوان نشريه:  مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم پزشکي تهران
مديرمسئول:  دكتر اميررضا ركن
سردبير:  دكتر تبسم هوشمند
تارگاه:  jdm.tums.ac.ir
رایانامه:  majalefarsi@yahoo.com
تلفن:  88978349 (021)
نمابر:  88497400 (021)
صندوق پستي:  14155-5583
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب اسلامي، خيابان قدس، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران، كدپستي: 1417614411
كد ISSN:  1024-641x
نوع نشريه:  فصلنامه