برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مجله علمي كشاورزي
 40 دوره 
عنوان نشریه:  مجله علمي كشاورزي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشکده کشاورزي
مدیرمسئول:  موسي مسكرباشي
سردبیر:  محمد سعيد مصدق
رایانامه:  Scientific_Journal@yahoo.com
تلفن:  3330011-19 (0611)
نمابر:  3364052 (0611)
نشانی:  اهواز، دانشگاه شهيد چمران، دانشکده کشاورزي، دفتر مجله علمي کشاورزي
کد ISSN:  0254-3648
نوع نشریه:  دو فصلنامه