نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه
 120 دوره 
عنوان نشریه:  اقتصاد كشاورزي و توسعه
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اقتصاد کشاورزی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  وزارت جهاد کشاورزي
مدیرمسئول:  علي كياني راد
سردبیر:  بهاءالدين نجفي
:تارگاه  http://aead.agri-peri.ac.ir/
رایانامه:  aead@agri-peri.ac.ir
تلفن:  42916000 (021)
نمابر:  88896660 (021)
صندوق پستی:  15815-1515
نشانی:  تهران، خيابان كريمخان زند، انتهاي خيابان شهيد عضدي (آبان جنوبي)، خيابان رودسر، پلاك 5، طبقه 4، كدپستي: 1598637313
کد ISSN:  1022-4211
نوع نشریه:  فصلنامه