نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE)
 77 دوره 
عنوان نشریه:  مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم دندانپزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
مدیرمسئول:  دكتر زهره طبيب زاده نوري
سردبیر:  دكتر مسعود سيفي
:تارگاه  https://journals.sbmu.ac.ir/dentistry
رایانامه:  beheshtidentj@dent.sbmu.ac.ir
تلفن:  22403010 (021)
نمابر:  22403194 (021)
نشانی:  تهران، اوين، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ، دانشکده دندانپزشکي ، طبقه 4، دفتر مجله، كد پستي: 1983969411
کد ISSN:  1735-7683
نوع نشریه:  فصلنامه


اين نشريه از سال 1396/2017 به صورت انگليسي با نام JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE منتشر مي گردد.