مشخصات نشريه:  

فصلنامه زيست شناسي ايران
 19 دوره
عنوان نشريه:  زيست شناسي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زیست شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن زيست شناسي ايران
مديرمسئول:  دکتر حسن ابراهيم زاده
سردبير:  دکتر محمدرضا زماني
تارگاه:  www.ijbio.ir
رایانامه:  info@ibs.org.ir
تلفن:  88310033 (021)
نمابر:  88310033 (021)
نشانی:  تهران، خيابان شهيد عباس موسوي (فرصت سابق)، سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، طبقه 2 ، اتاق 227 ، دفتر انجمن زيست شناسي ايران
كد ISSN:  2008-9406
نوع نشريه:  فصلنامه