برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه نهال و بذر
 9 دوره
عنوان نشریه:  نهال و بذر
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه تحقيقات و علوم كشاورزي
مدیرمسئول:  رئيس موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر- دكتر مصطفي آقايي
سردبیر:  دكتر محمد ترابي
رایانامه:  seedandplant@spii.ir
تلفن:  2702965 (0261)
نمابر:  2702965 (0261)
صندوق پستی:  31585-4119
نشانی:  كرج، موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال بذر
کد ISSN:  2008-6946
نوع نشریه:  فصلنامه