برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه نهال و بذر
 70 دوره 
عنوان نشریه:  نهال و بذر
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
مدیرمسئول:  گودرز نجفیان
سردبیر:  محمدرضا جلال کمالی
:تارگاه  https://spj.areeo.ac.ir/
رایانامه:  seedandplant@spii.ir
تلفن:  32702965 (026)
نمابر:  32702965 (026)
صندوق پستی:  31585-4119
نشانی:  کرج، بلوار شهید فهمیده، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، دبیرخانه مجلات موسسه
کد ISSN:  2008-6954
نوع نشریه:  فصلنامه