نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو ماهنامه پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences)
 103 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي - درماني شهيد بهشتي
مدیرمسئول:  دکتر سيد محمود طباطبايي فر
سردبیر:  دكتر علي حائري
:تارگاه  https://journals.sbmu.ac.ir/rbms
رایانامه:  PAJOHANDEH@SBMU.AC.IR
تلفن:  22439783 (021)
نمابر:  22439783 (021)
صندوق پستی:  19395-3955
نشانی:  تهران، اوين خيابان يمن، خيابان پروانه، دانشگاه شهيد بهشتي، ساختمان شماره 2 طبقه 5
کد ISSN:  1735-1022
نوع نشریه:  دو ماهنامه