نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه ياخته
 53 دوره 
عنوان نشریه:  ياخته
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  بیولوژی و سلولی مولکولی
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشکده رويان جهاد دانشگاهي
مدیرمسئول:  دکتر حميد گورآبي
سردبیر:  دکتر احمد حسيني
:تارگاه  www.celljournal.orghttp://www.celljournal.org
رایانامه:  INFO@CELLJOURNAL.ORG, celljournal@ROYANINSTITUTE.ORG
تلفن:  22510895 (021)
نمابر:  22510895 (021)
صندوق پستی:  16635-148
نشانی:  تهران، خیابان بنی هاشم، میدان بنی هاشم، کوچه شقایق شرقی، پلاک ۹، واحد ۱۰
کد ISSN:  2228-5806
نوع نشریه:  فصلنامه