نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه علوم خاک و آب
 41 دوره 
عنوان نشریه:  علوم خاک و آب
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  آب و خاک
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه تحقيقات خاک و آب
مدیرمسئول:  دكتر سيد محمود سمر
سردبیر:  دکتر حميد سيادت
:تارگاه  https://srjournal.areeo.ac.ir/
رایانامه:  hamidsiadat@yahoo.com
تلفن:  88021089 (021)
نمابر:  88634008 (021)
صندوق پستی:  14155-6185
نشانی:  تهران، خيابان کارگر شمالي، خيابان جلال آل احمد، روبروي بيمارستان دکتر شريعتي، موسسه تحقيقات خاک و آب
کد ISSN:  2228-7124
نوع نشریه:  دو فصلنامه


اين نشريه از اين پس با دو عنوان نشريه پژوهش آب در کشاورزي (علوم خاک و آب) و پژوهشهاي خاک منتشر مي شود.