مشخصات نشریه:  

فصلنامه گياهان دارويي
 19 دوره
عنوان نشریه:  گياهان دارويي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  جهاد دانشگاهي
مدیرمسئول:  دكتر حسنعلي نقدي بادي
سردبیر:  دکتر شاهين آخوندزاده
تارگاه:  www.jmp.ir
رایانامه:  CONTACT@IMP.AC.IR
تلفن:  66561050 (021)
نمابر:  66561491 (021)
صندوق پستی:  13145/1446
نشانی:  تهران، ميدان انقلاب، خيابان جمالزاده شمالي، خيابان فرصت غربي، پلاك 43، طبقه دوم، واحد 6
کد ISSN:  1684-0240
نوع نشریه:  فصلنامه