نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو ماهنامه دانشکده فني دانشگاه تهران
 65 دوره 
عنوان نشریه:  دانشکده فني دانشگاه تهران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  میان رشته ای (فنی و مهندسی)
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پرديس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  دکتر محمود نيلي احمد آبادي
سردبیر:  دكتر نويد مستوفي
:تارگاه  https://jfe.ut.ac.ir/
رایانامه:  jfe@engmail.ut.ac.ir
تلفن:  88956097 (021)
نمابر:  88956097 (021)
صندوق پستی:  11155-4563
نشانی:  تهران، خيابان طالقاني، ساختمان 111، طبقه 4، واحد 7
کد ISSN:  0803-1026
نوع نشریه:  دو ماهنامه