برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مقالات و بررسيها
 36 دوره 
عنوان نشریه:  مقالات و بررسيها
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم انسانی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشکده الهيات و معارف اسلامي
مدیرمسئول:  دكتر سيدمحمدرضا امام
سردبیر:  دكتر قربان علمي
رایانامه:  maqalat@ut.ac.ir
تلفن:  88742829 (021)
نمابر:  88742632 (021)
صندوق پستی:  15766-4411
نشانی:  تهران، خيابان شهيد مفتح، خيابان استاد مطهري، دانشکده الهيات و معارف اسلامي
کد ISSN:  1010-4968
نوع نشریه:  دو فصلنامه