برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله علوم تربيتي و روانشناسي
 40 دوره 
عنوان نشریه:  مجله علوم تربيتي و روانشناسي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روانشناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شهيد چمران اهواز
مدیرمسئول:  دكتر مسعود صفايي مقدم
سردبیر:  دکتر منيجه شهني ييلاق
:تارگاه  http://education.scu.ac.ir/
رایانامه:  ecued-psj@scu.ac.ir
تلفن:  3331366 (0611)
نمابر:  3331366 (0611)
صندوق پستی:  61355-139
نشانی:  اهواز، دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشکده علوم تربيتي و روان شناسي
کد ISSN:  1561-4131
نوع نشریه:  فصلنامه