مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني
 24 دوره
عنوان نشريه:  پژوهشنامه بازرگاني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
مديرمسئول:  دكتر محمدرضا رضوي
سردبير:  دكتر مهدي تقوي
تارگاه:  pajooheshnameh.itsr.ir
رایانامه:  pajooheshnameh@itsr.org.ir
تلفن:  66934645 (021)
نمابر:  66938374 (021)
نشانی:  تهران، خيابان کارگر شمالي، بالاتر از بلوار کشاورز، ساختمان شماره 240
كد ISSN:  1735-0794
نوع نشريه:  فصلنامه