نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه بيابان
 23 دوره 
عنوان نشریه:  بيابان
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  زهتابيان ق.
سردبیر:  سيدكاظم علوي پناه
:تارگاه  https://jbiaban.ut.ac.ir/
رایانامه:  desertre@ut.ac.ir
تلفن:  22740690 (021)
نمابر:  88971717 (021)
صندوق پستی:  14185/354
نشانی:  ايران، تهران، بلوار كشاورز، خيابان قدس، پلاك 37
کد ISSN:  2008-0875
نوع نشریه:  دو فصلنامه