برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه بلورشناسي و كاني شناسي ايران
 65 دوره 
عنوان نشریه:  بلورشناسي و كاني شناسي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زمین شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن بلورشناسي و كاني شناسي ايران
مدیرمسئول:  دکتر ناصر تجبر
سردبیر:  دکتر ناصر تجبر
:تارگاه  http://ijcm.ir/
رایانامه:  crystal.miner90@gmail.com
تلفن:  38763647 (051)
نمابر:  38763647 (051)
صندوق پستی:  91775/1436
نشانی:  مشهد، پرديس دانشگاه فردوسي، دانشكده علوم پايه، دبيرخانه انجمن بلورشناسي و كاني شناسي ايران
کد ISSN:  1726-3689
نوع نشریه:  فصلنامه