نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران
 81 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهشهاي اقتصادي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اقتصاد
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علامه طباطبايي
مدیرمسئول:  دكتر تيمور محمدي
سردبیر:  دكترعلی اصغر بانوئی
:تارگاه  https://ijer.atu.ac.ir/
رایانامه:  ijer@atu.ac.ir
تلفن:  (داخلی 290) 2-88725400 (021)
نمابر:  88703261 (021)
نشانی:  تهران، خیابان شهید بهشتی، نبش احمد قصیر، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
کد ISSN:  1726-0728
نوع نشریه:  فصلنامه