نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان
 109 دوره 
عنوان نشریه:  مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم پزشکی و سلامت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
نمایه بین المللی:  SCOPUS
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي كرمان
مدیرمسئول:  دكتر محمد حسين داعي پاريزي
سردبیر:  دكتر احمد غلامحسينيان
:تارگاه  www.kmusjournal.irhttp://www.kmusjournal.ir
رایانامه:  JOURNAL@KMU.AC.IR
تلفن:  2114771 (0341)
نمابر:  2114771 (0341)
صندوق پستی:  76175-584
نشانی:  ايران، كرمان، بلوار جمهوري اسلامي، بعد از چهارراه فرهنگيان، جنب دانشكده فني، مركز آموزش مداوم جامعه پزشكي، دبيرخانه مجله
کد ISSN:  1023-9510
نوع نشریه:  فصلنامه