نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1396 , دوره  16 , شماره  46 ; از صفحه 113 تا صفحه 130 .
 
عنوان مقاله: 

طراحي مدل تاثير قابليتهاي اجتماع برند شهروندان سايبري بر ارتقاي عملکرد برند سازمانهاي توليدکننده محصولات رسانه اي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 
هدف از انجام اين تحقيق ارائه مدلي جهت تأثير اجتماع برند شهروندان سايبري بر عملکرد برند با توجه به نقش ميانجي گشودگي برند است به منظوراينکه سازمان هاي توليد کننده محصولات رسانه اي امکان استقرار و تعامل با اجتماع برند را در سازمان هايشان گسترش و افزايش دهند. اين تحقيق از نوع تحقيقات پيمايشي است. جمعيت آماري پژوهش شامل دو گروه هستند: اجتماع مشتريان و هواداران سايبري برند سوني و گروه دوم مديران، بازاريابان و فروشندگان محصولات برند سوني مي باشند. حجم نمونه آماري پژوهش براي هر دو گروه به دليل نبود آمار دقيق با توجه به فرمول کوکران 384 نفر انتخاب گرديدند که با روش نمونه گيري تصادفي ساده پرسشنامه به صورت اينترنتي و همچنين به صورت حضوري توزيع شد. گروه اول پرسشنامه اجتماع برند را پر کردند و گروه دوم پرسشنامه گشودگي برند و عملکرد برند را پر کردند. براي اعتبار بخشي به سنجش ها؛ يک تجزيه و تحليل عامل تاييدي با نرم افزار ليزرل و سپس جهت پايايي از آلفاي کرونباخ استفاده گرديد. فرضيه ها با استفاده از نرم افزار ساختاري پي آل اس مورد آزمون قرار گرفت. نتايج نشان دادکه اجتماع برند بر مبناي رسانه اجتماعي بر چهار عنصر عملکرد برند، تاثير قدرتمندي دارد. همچنين نتايج نشان داد که گشودگي برند، اثرات اجتماع برند بر چهار عنصر عملکرد برند را ميانجيگري مي نمايد. ما يک مدل منحصر بفرد از پروسه اي که يک اجتماع برند، به وسيله آن، مي تواند بر عملکرد برند، اثر گذار باشد را توسعه داديم. جوامع برندي که در رسانه اجتماعي عمل مي کنند، مي توانند با بهبود ارتباطات و تعاملات بين اعضا، موجب افزايش عملکرد برند گردند. همچنين وجود و استقرار گشودگي برند به عنوان پل ارتباطي و دريافت بازخور مي تواند بر رابطه بين اجتماع برند با عملکرد برند تأثير گذار باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عباداتی، ن.، و ساروخانی، ب.، و فرهنگی، ع. (1396). طراحی مدل تاثیر قابلیتهای اجتماع برند شهروندان سایبری بر ارتقای عملکرد برند سازمانهای تولیدکننده محصولات رسانه ای. مدیریت شهری, 16(46 ), 113-130. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=484375Vancouver : کپی

عباداتی نرجس، ساروخانی باقر، فرهنگی علی اکبر. طراحی مدل تاثیر قابلیتهای اجتماع برند شهروندان سایبری بر ارتقای عملکرد برند سازمانهای تولیدکننده محصولات رسانه ای. مدیریت شهری. 1396 [cited 2022August15];16(46 ):113-130. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=484375IEEE : کپی

عباداتی، ن.، ساروخانی، ب.، فرهنگی، ع.، 1396. طراحی مدل تاثیر قابلیتهای اجتماع برند شهروندان سایبری بر ارتقای عملکرد برند سازمانهای تولیدکننده محصولات رسانه ای. مدیریت شهری, [online] 16(46 ), pp.113-130. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=484375. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 61 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی