نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تحليل وضعيت فضاهاي عمومي شهري براي معلولين و کم توانهاي حرکتي؛ نمونه مورد مطالعه: ميدان دوم صادقيه (تهران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
معلوليت به مثابه پديده اي زيستي و اجتماعي، واقعيتي است که تمام جوامع، صرف نظر از ميزان توسعه يافتگي، اعم از کشورهاي صنعتي و غيرصنعتي با آن مواجه هستند. همچنين روز به روز بر شمار جمعيت ميانسال و کهنسال که گروه کم توان هاي حرکتي را تشکيل مي دهند با افزايش اميد به زندگي در کشورهاي پيشرفته و در حال توسعه از جمله در کشور ما افزوده شده و مي شود. گروه هايي که توجه به نيازهاي زيستي آنان در محيط اجتماعي يعني در فضاهاي عمومي شهري مي تواند امکان حرکت مستقل و فارغ از کمک ديگران را براي ايشان فراهم آورد و در نتيجه بر پويايي زندگي اين گروه هاي جمعيتي تاثيري در خور توجه برجاي بگذارد. لذا ساماندهي و مناسب سازي فضاهاي عمومي شهري با توجه به نيازهاي معلولان و کم توان هاي حرکتي، يکي از ضروريات هر جامعه، بخصوص جامعه ماست که بعد از جنگ علاوه بر دو گروه يادشده با شماري از جانبازان نيازمند اين توجه مواجه شده است. در پژوهش حاضر هدف تحليل و شناسايي مولفه هاي کلان، ميانه و خرد اثرگذار در فعالسازي يا رکود فضاهاي عمومي در راستاي برخورداري از حقوق مدني معلولين به عنوان يک شهروند در بهره گيري از فضاهاي عمومي شهري پرداخته شده است. نوع تحقيق کارردي وروش آن نيز توصيفي تحليل مي باشد. همچنين با بهره گيري از تکنيک SWOT نقاط ضعف و قوت (عوامل داخلي) و نيز فرصت ها و تهديدهاي حاکم بر فضاهاي عمومي شهري (عوامل خارجي) در ميدان دوم صادقيه واقع درميان منطقه پنج و دو شهرداري تهران به عنوان نمونه مورد مطالعه بررسي شد. سپس عوامل داخلي و خارجي حاکم بر فضاهاي عمومي محدوده مزبور با استفاده از طيف ليکرت امتيازدهي و ارزيابي گرديد؛ يافته هاي پژوهش نشان داد که فضاهاي مذکور به دليل نقايص کالبدي، مديريتي و جامعوي، نتوانسته اند نقش بايسته خود را به عنوان فضايي براي تعاملات اجتماعي (حوزه عمومي) در رابطه با معلولين ايفا نمايند. همچنين نتايج مشخص ساخت که راهبرد محافظه کارانه (WO) در اولويت نخست برنامه ريزي ساماندهي و نوسازي ساختار کالبدي فضاهاي عمومي منطقه مورد مطالعه قرار دارد؛ لذا بر پايه اخذ استراتژي محافظه کارانه مي توان با ارائه راهبردها و راهکارهاي پاسخده به نياز شهروندان و اولويت بندي آنها بر اساس محدوديت منابع و هزينه ها، و ترتيب و توالي اجراي آنها به ساماندهي و مناسب سازي اين فضاها در راستاي دستيابي به يک فضاي عمومي شهري به عنوان يک حوزه عمومي جهت جامعه هدف نائل شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سرور، ر.، و محمدی حمیدی، س.، و ولی خانی، ا. (1393). تحلیل وضعیت فضاهای عمومی شهری برای معلولین و کم توانهای حرکتی؛ نمونه مورد مطالعه: میدان دوم صادقیه (تهران). جغرافیا, 12 (دوره جدید)(41), 83-105. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=227111Vancouver : کپی

سرور رحیم، محمدی حمیدی سمیه، ولی خانی اژدر. تحلیل وضعیت فضاهای عمومی شهری برای معلولین و کم توانهای حرکتی؛ نمونه مورد مطالعه: میدان دوم صادقیه (تهران). جغرافیا. 1393 [cited 2022May20];12 (دوره جدید)(41):83-105. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=227111IEEE : کپی

سرور، ر.، محمدی حمیدی، س.، ولی خانی، ا.، 1393. تحلیل وضعیت فضاهای عمومی شهری برای معلولین و کم توانهای حرکتی؛ نمونه مورد مطالعه: میدان دوم صادقیه (تهران). جغرافیا, [online] 12 (دوره جدید)(41), pp.83-105. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=227111. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1010 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی