برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1392 , دوره  4 , شماره  3 ; از صفحه 1 تا صفحه 18 .
 
عنوان مقاله: 

تبيين تاثير ابعاد سرمايه اجتماعي بر سرمايه فکري در دانشگاه امام علي (ع)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور تهران، واحد غرب
 
چکیده: 

در سال هاي اخير به طور روز افزوني سرمايه اجتماعي مورد توجه انديشمندان قرار گرفته است. زيرا سازمان نيز مي تواند از طريق ايجاد، تقويت و گسترش اين سرمايه هاي ناملموس اما ارزشمند، اثربخشي و کارايي خود را بهبود بخشند. بنابراين هدف محوري پژوهش حاضر بررسي ارتباط بين سرمايه اجتماعي (و ابعاد سه گانه آن: ابعاد ساختاري، شناختي و رابطه اي) با سرمايه فکري در کارکنان دانشگاه امام علي (ع) مي باشد. داده هاي مورد نياز پژوهش بر اساس مدل تحقيق از طريق پرسشنامه توزيع شده بين کارکنان اين دانشگاه، جمع آوري و همچنين براي بررسي رابطه بين متغيرها و آزمون فرضيات، از رگرسيون چند متغيره و مدل معادلات ساختاري (تحليل مسير) استفاده شده است. نتايج حاکي از اين بوده است که در سطح اطمينان 95 درصد بين سرمايه اجتماعي و ابعاد آن با سرمايه فکري رابطه مثبت و معناداري وجود داشته است و بعد رابطه اي سرمايه اجتماعي کمترين همبستگي را با سرمايه فکري داشته است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 400
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی