برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1386 , دوره  2 , شماره  6 ; از صفحه 402 تا صفحه 409 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير يک دوره تمريني ورزش در آب بر تعادل ايستا و پوياي زنان سالمند

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، بزرگراه حقانی، خیابان رازان جنوبی، مجموعه آموزشی و ورزشی شهید کشوری، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تربیت معلم تهران
 
چکیده: 

هدف: ضعف تعادل از جمله عوامل خطرزاي افتادن، آسيب ديدگي و يا حتي مرگ سالمندان به شمار مي رود. اين تحقيق با هدف ارزيابي تاثير ورزش در آب بر تعادل ايستا و پويا زنان سالمند انجام شد.
روش بررسي: 30 زن سالمند 70-55 ساله، به طور داوطلبانه در دو گروه کنترل و تمرين در اين تحقيق شرکت کردند. گروه تمرين در برنامه تمريني ورزش در آب به مدت شش هفته، سه جلسه يک ساعته در هفته شرکت نمود. در هر دو گروه تعادل ايستا و پويا قبل و بعد از دوره در نظر گرفته شده، اندازه گيري شد. شاخص هاي نوسانات قامتي شامل ميانگين تغييرات مرکز فشار
(COP) و سرعت تغييرات مرکز فشار (COP VEL) در جهت جانبي داخلي (ML) و قدامي خلفي (AP)، در حالت ايستاده روي يک پا، به عنوان شاخص تعادل ايستا و تست هاي پيشروي رو به جلو (FRT)، تست پيشروي جانبي در سمت راست (FRRT) و تست پيشروي جانبي در سمت چپ (FRLT) به عنوان شاخص تعادل پويا در نظر گرفته شد. از تست تي همبسته جهت مقايسه تغييرات درون گروهي، و از تست تي مستقل جهت مقايسه شاخص هاي تعادل بين دو گروه پس از شش هفته در سطح معني داري 0.05 استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که يک دوره تمريني، باعث بهبود در نتايج تست هاي پيشروي روبه جلو، و پيشروي در سمت چپ گرديد. ضمن اينکه نوسانات قامتي شامل جابجايي هاي مرکز فشار و سرعت تغييرات مرکز فشار تنها در جهت جانبي داخلي در گروه تمرين پس از شش هفته ورزش در آب بهبود يافت، اما تغييرات معني داري در ميانگين و سرعت تغييرات مرکز فشار در جهت قدامي خلفي مشاهده نشد. همچنين اختلاف معناداري در ميانگين و سرعت تغييرات مرکز فشار و تست پيشروي عملکردي روبه جلو و سمت چپ بين دو گروه بعد از تمرين مشاهده گرديد
(p≤0.05).
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي تحقيق چنين مي توان گفت اعمال برنامه تمرين در آب براي سالمندان (در محيط نامتعادل و بي ثبات) سيستم هاي فيزيولوژيک درگير در تعادل را به چالش مي کشد که نتيجه آن بهبود در وضعيت تعادل ايستا به ويژه در جهت جانبي داخلي و پويا با افزايش فاصله دستيابي روبه جلو و سمت چپ، و در نتيجه، کاهش خطر افتادن مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صادقی، ح.، و علیرضایی، ف. (1386). تاثیر یک دوره تمرینی ورزش در آب بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند. سالمند, 2(6), 402-409. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=88475Vancouver : کپی

صادقی حیدر، علیرضایی فاطمه. تاثیر یک دوره تمرینی ورزش در آب بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند. سالمند. 1386 [cited 2021August03];2(6):402-409. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=88475IEEE : کپی

صادقی، ح.، علیرضایی، ف.، 1386. تاثیر یک دوره تمرینی ورزش در آب بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند. سالمند, [online] 2(6), pp.402-409. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=88475. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 310 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی