برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تدريس پژوهي
 8 دوره 
عنوان نشریه:  تدريس پژوهي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه كردستان
مدیرمسئول:  دكتر جمال سليمي
سردبیر:  دكتر محبوبه عارفي
:تارگاه  http://trj.uok.ac.ir/
نشانی:  كدپستي: 1517566177
کد ISSN:  2476-5686
نوع نشریه:  فصلنامه