نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مسائل كاربردي تعليم و تربيت اسلامي
 18 دوره 
عنوان نشریه:  مسائل كاربردي تعليم و تربيت اسلامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  وزارت آموزش و پرورش
مدیرمسئول:  دكتر محي الدين بهرام محمديان
سردبیر:  دكتر معصومه صمدي
:تارگاه  http://qaiie.ir/
تلفن:  88896766 (021)
نمابر:  88896768 (021)
نشانی:  كدپستي: 1591994411
کد ISSN:  2588-3151
نوع نشریه:  فصلنامه