نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه نامه هنرهاي نمايشي و موسيقي
 14 دوره 
عنوان نشریه:  نامه هنرهاي نمايشي و موسيقي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  هنر
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه هنر
مدیرمسئول:  اسماعيل شفيعي
سردبیر:  سيدمصطفي مختاباد
:تارگاه  http://dam.journal.art.ac.ir/
رایانامه:  nnm.journal@gmail.com
نشانی:  تهران، هفت تير، خيابان شهيد مفتح جنوبي، ضلع جنوبي ورزشگاه شيرودي، خيابان ورزنده، ساختمان شماره 2، دانشكده سينما تئاتر، دفتر نشريه نامه هنرهاي نمايشي و موسيقي
کد ISSN:  2008-2649
نوع نشریه:  دو فصلنامه