نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه علوم و تحقيقات بذر ايران
 7 دوره 
عنوان نشریه:  علوم و تحقيقات بذر ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه گيلان
مدیرمسئول:  دكتر سيد محمدرضا احتشامي
سردبیر:  دكتر حبيب الله سميع زاده لاهيجي
:تارگاه  https://jms.guilan.ac.ir/
رایانامه:  seedresearch@guilan.ac.ir
تلفن:  33690399 (013)
نمابر:  33690281 (013)
صندوق پستی:  1314-41635
نشانی:  رشت كيلومتر 5 جاده رشت-تهران، دانشگاه گيلان، دانشكده علوم كشاورزي، كدپستي 04188958643
کد ISSN:  2383-225x
نوع نشریه:  فصلنامه