برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه سياست جهاني
 8 دوره 
عنوان نشریه:  سياست جهاني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه گيلان
مدیرمسئول:  دكتر سيد امير نياكويي
سردبیر:  دكتر رضا سيمبر
:تارگاه  https://interpolitics.guilan.ac.ir/
رایانامه:  guilanterpolitics@gmail.com
تلفن:  33690274 (013), 09114321826
صندوق پستی:  41635-3988
نشانی:  ايران، رشت، كيلومتر 6 جاده تهران، مجتمع آموزشي، دانشگاه گيلان، دانشكده علوم انساني، گروه علوم سياسي و روابط بين الملل
کد ISSN:  2382-9680
نوع نشریه:  فصلنامه