نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه زمين شناسي نفت ايران
 14 دوره 
عنوان نشریه:  زمين شناسي نفت ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زمین شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن زمين شناسي نفت ايران
مدیرمسئول:  دكتر عزت اله كاظم زاده
سردبیر:  دكتر علي صيرفيان
:تارگاه  http://journal.ispg.ir/
رایانامه:  ispg.paper@gmail.com
تلفن:  22856408 (021)
نمابر:  22856407 (021)
صندوق پستی:  499-16315
نشانی:  ايران، تهران، خيابان دكتر شريعتي، خيابان خواجه عبداله انصاري، خبابان ابوذر جنوبي، كوچه نهم، پلاك 7، طبقه 4
نوع نشریه:  دو فصلنامه