برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مديريت بيابان
 15 دوره 
عنوان نشریه:  مديريت بيابان
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن علمي مديريت و كنترل مناطق بياباني ايران
مدیرمسئول:  محمدرضا اختصاصي
سردبیر:  سيد جمال الدين خواجه الدين
:تارگاه  http://www.jdmal.ir/
تلفن:  035-38210698
نمابر:  035-38210698
صندوق پستی:  89195-741
نشانی:  يزد، دانشكده منابع طبيعي كويرشناسي، پژوهشكده مناطق خشك و بياباني، انجمن علمي مديريت و كنترل مناطق بياباني ايران
کد ISSN:  2476-3721
نوع نشریه:  دو فصلنامه