نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي معماري اسلامي
 26 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي معماري اسلامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  معماری
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علم و صنعت
مدیرمسئول:  عبدالحميد نقره كار
سردبیر:  عبدالحميد نقره كار
:تارگاه  http://jria.iust.ac.ir
تلفن:  77491243 (021)
نمابر:  (3221) 77240540 (021)
نشانی:  دانشگاه علم و صنعت ايران مركز تحقيقات معماري و شهرسازي ايران، كدپستي: 1684613114
کد ISSN:  238-980x
نوع نشریه:  فصلنامه