برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات روابط بين الملل (پژوهشنامه روابط بين الملل)
 32 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات روابط بين الملل (پژوهشنامه روابط بين الملل)
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي
مدیرمسئول:  محمدعلي خسروي
سردبیر:  حبيب الله ابوالحسن شيرازي
:تارگاه  http://prb.iauctb.ac.ir
رایانامه:  iauctb_psir@yahoo.com
تلفن:  88376730 (021)
نمابر:  88376732 (021)
نشانی:  ايران، تهران، شهرك قدس، فاز يك، خيابان مهستان، شماره 66، دانشكده علوم سياسي دفتر پژوهشنامه، كدپستي: 1465834181
نوع نشریه:  فصلنامه