برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش هاي تاريخي ايران و اسلام
 18 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي تاريخي ايران و اسلام
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تاریخ
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه سيستان و بلوچستان
مدیرمسئول:  دكتر عباسعلي آذرنيوشه
سردبیر:  دكتر اللهيار خلعت بري
:تارگاه  https://jhr.usb.ac.ir/
رایانامه:  maialat@yahoo.com
تلفن:  2445989 (0541)
نمابر:  2445989 (0541)
صندوق پستی:  98135-655
نشانی:  ايران، زاهدان، خيابان دانشگاه، دانشگاه سيستان و بلوچستان، دانشكده ادبيات و علوم انساني، مركز نشريات علمي
نوع نشریه:  دو فصلنامه