برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش هاي سياست اسلامي
 9 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي سياست اسلامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه امام صادق (ع)
مدیرمسئول:  دكتر عزت اله معتمد
سردبیر:  دكتر مرتضي شيرودي
:تارگاه  http://ipr.isri.ac.ir/
رایانامه:  Ipr1404@gmail.com
تلفن:  31125321 (025)
نمابر:  31125466 (025)
صندوق پستی:  37185/641
نشانی:  قم، ميدان شهيد محلاتي، بلوار شهيد محلاتي
کد ISSN:  2345-5705
نوع نشریه:  دو فصلنامه