نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات تاريخ پزشكي (journal of research on history of medicine)
 21 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات تاريخ پزشكي (journal of research on history of medicine)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تاریخ پزشکی
زبان اصلی:  فارسی-انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدیرمسئول:  دكتر علي رضا مهدي زاده
سردبیر:  آرمان زرگران
:تارگاه  http://rhm.sums.ac.ir
رایانامه:  rhm@sums.ac.ir
نشانی:  شيراز، خيابان قاآني شمالي، مركز بهداشت نمازي، دفتر مطالعات تاريخ پزشكي ايران
کد ISSN:  2251-886X
نوع نشریه:  فصلنامه


اين نشريه از سال 2019 به صورت انگليسي با نام JOURNAL OF RESEARCH ON HISTORY OF MEDICINE منتشر مي گردد.