نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه فيزيولوژي ورزشي (پژوهش در علوم ورزشي)
 34 دوره 
عنوان نشریه:  فيزيولوژي ورزشي (پژوهش در علوم ورزشي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تربیت بدنی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
مدیرمسئول:  دكتر رضا قراخانلو
سردبیر:  دكتر حميد رجبي
:تارگاه  https://spj.ssrc.ac.ir/
رایانامه:  spj@ssrc.ac.ir
تلفن:  88529121 (021)
نمابر:  88750884 (021)
نشانی:  تهران، خيابان مطهري، خيابان ميرعماد، كوچه 5، شماره 3، كدپستي: 1587958711
کد ISSN:  2322-164x
نوع نشریه:  فصلنامه