نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه زيست فناوري گياهان زراعي
 21 دوره 
عنوان نشریه:  زيست فناوري گياهان زراعي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه پيام نور
مدیرمسئول:  دكتر فريد اجلالي
سردبیر:  دكتر محسن مردي
:تارگاه  http://cropbiotech.journals.pnu.ac.ir/
رایانامه:  cropbiotech@pnu.ac.ir
تلفن:  22455001 (021)
نمابر:  22455106 (021)
نشانی:  كرج، بلوار موذن، بلوار دانشگاه، دانشگاه پيام نور، استان البرز، مركز كرج
کد ISSN:  2252-0783
نوع نشریه:  فصلنامه