برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه آمايش سرزمين
 10 دوره
عنوان نشریه:  آمايش سرزمين
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پرديس فارابي، دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  سيدمحمود ميرخليلي
سردبیر:  دكتر سيدمحمد محمودي
:تارگاه  https://jtcp.ut.ac.ir/
رایانامه:  j.amayesh@ut.ac.ir
تلفن:  306166295 (025)
نمابر:  36166295 (025)
صندوق پستی:  357
نشانی:  تهران، بلوار دانشگاه، جاده قديم تهران، كدپستي: 371811469
کد ISSN:  2008-7047
نوع نشریه:  دو فصلنامه