نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تحقيقات كيفي در علوم سلامت
 32 دوره 
عنوان نشریه:  تحقيقات كيفي در علوم سلامت
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم پزشکی و سلامت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي كرمان
مدیرمسئول:  دكتر رضا ملك پورافشار
سردبیر:  دكتر عصمت نوحي
:تارگاه  http://jqr.kmu.ac.ir
رایانامه:  info@jqr.kmu.ac.ir
تلفن:  32268059 (034)
نمابر:  32268059 (034)
نشانی:  كرمان، چهارراه سميه (طهماسب آباد)، ابتداي بلوار جهاد، ابتداي خيابان ابن سينا، معاونت تحقيقات و فن آوري دانشگاه علوم پزشكي كرمان، كدپستي: 7619813159
کد ISSN:  2645-6109
نوع نشریه:  فصلنامه