برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه روند (روند پژوهش هاي اقتصادي)
 5 دوره
عنوان نشریه:  روند (روند پژوهش هاي اقتصادي)
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  اقتصاد
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
مدیرمسئول:  دكتر ولي اله سيف
سردبیر:  دكتر پيمان قرباني
:تارگاه  https://www.cbi.ir/simplelist/ravand_fa.aspx
رایانامه:  ravand@cbi.ir
تلفن:  29954473 (021)
نمابر:  22257047 (021)
صندوق پستی:  15875-7177
نشانی:  تهران، بلوار ميرداماد، نبش كوچه پگاه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، دبيرخانه شواري پول و اعتبار و هيات عامل، كدپستي: 154963511
کد ISSN:  2228-2892
نوع نشریه:  فصلنامه