برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پويش در آموزش علوم پايه
 16 دوره 
عنوان نشریه:  پويش در آموزش علوم پايه
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه فرهنگيان
مدیرمسئول:  دکتر آذر داودي
سردبیر:  دکتر صفيه رضايي
:تارگاه  http://basicscience.cfu.ac.ir/
رایانامه:  cfu.journal1@gmail.com
تلفن:  071-37222070
نمابر:  071-32281090
نشانی:  شيراز. خيابان مدرس، خيابان فرصت شيرازي، روبروي سردخانه بزرگ شيراز، کدپستي: 17435-71578
نوع نشریه:  فصلنامه