برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه آموزش پژوهی
 20 دوره 
عنوان نشریه:  آموزش پژوهی
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه فرهنگیان
مدیرمسئول:  دکتر حسین افلاکی فرد
سردبیر:  دکتر بابک شمشیری
:تارگاه  http://researchbt.cfu.ac.ir/
رایانامه:  cfu.journal@gmail.com
تلفن:  071-32283061
نمابر:  071-32281090
نشانی:  شیراز. خیابان ساحلی شرقی. پردیس شهید رجایی، دانشگاه فرهنگیان فارس، کد پستی: 15515-71456
کد ISSN:  2588-4182
نوع نشریه:  فصلنامه